SVĚDECTVÍ 

OHLEDNĚ ZLOČINŮ PETRA KONRÁDA NA  

KATEŘINĚ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ

Matrixový soudní rekurát

ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

SVĚDECTVÍ OHLEDNĚ ZLOČINŮ PETRA KONRÁDA NA ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA

Poté, co si prostudujete tato svědectví, tak si vytvořte Facebookový profil, dejte si tam svoji fotografii a nějakou stránku přírody do hlavičky, označte se jako náboženský služebník, a přidejte se do přátel k Elisabeth Česká. To vše pro rychlou komunikaci a uvědomění, 

budeme vás vzdělávat snáze a šířit snáze naše myšlenky dál skrze vás. 

Naučíme vás nové metody služby a otestujete si reakce obyvatelstva. Na sociálních sítích nejlépe poznáte co národ potřebuje opravdu. Sledujeme sociální síť již léta a dění ve státě z mnoha perspektiv.

CHCEME SI MEZI VÁMI VYBRAT TY, KTEŘÍ NEJLÉPE BUDOU PLNIT NAŠE POKYNY. POKUD SE STÝKÁTE POUZE SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI, NEROZUMÍTE MASE A TA NA VAŠE VYUČOVÁNÍ NEREAGUJE. JSTE PODIVÍNI. JSTE SEKTA. NEJVÍCE SE NAUČÍTE OD ODPŮRCŮ. POMOHOU VÁM SE NEJVÍCE ZLEPŠOVAT.

FACEBOOK JE NA VÝUKU VZTAHŮ IDEÁLNÍ. :)

__________________________________________________________

Níže vidíte svědectví o zločinech Petra Konráda Blanky Třískové Vlkové, 

vedoucí Naturopatické poradny kdysi Kateřiny Konrádové, 

bylo předáno soudu datovou schránkou. 

Soud ho vůbec nebral v potaz. Zvětšte si na celou obrazovku.

SOUD SPÁCHAL JUSTIČNÍ OMYL A POMOHL ZLOČINCI PETROVI KONRÁDOVI LIKVIDOVAT JEHO EXMANŽELKU DO SADISTICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA UMUČENÍ, NEB O KTERÉMŽ TOTIŽ VÍ, ŽE SE ZDE PORUŠUJÍ ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY, ŽE SE ZDE NÁBOŽENSKY DISKRIMINUJE A VÍ, ŽE JEHO EXMANŽELKA JE AUTORKOU GLOBÁLNÍ REFORMY PSYCHIATRIE A ŽE PROTI SADISMU BOJUJE.

NAVÍC VÍ, ŽE JEHO EXMANŽELKA OD BŘEZNA 2016 TVRÍ, ŽE S NÍ MLUVÍ ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA.

VÍ, ŽE NA PSYCHIATRIÍCH TOMU ŘÍKAJÍ HALUCINACE A SCHIZOFRENIE A ŽE TO "LÉČÍ" SADISMEM PROTI VŮLI SOUDNĚ UVĚZNĚNÉHO.

V TOMTO STÁTĚ TOTIŽ PODLE PSYCHIATRŮ S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA NIKDO MLUVIT NESMÍ.

JE TO ZAKÁZÁNO A MUČÍ SE ZA TO A ZAVÍRÁ NA DOŽIVOTÍ NEB JSTE PRÝ NEBEZPEČNÍ OSTATNÍM.

Druhé svědectví je Ing. Chmelíkové, 

matky ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA. 

Soud ho vůbec nebral v potaz. 

Potvrzuje vykrádání majetku Kateřiny Elisabeth Petrem Konrádem, 

ekonomické zneužívání, hrubosti i jed v domácnosti.

PETR KONRÁD SE TVÁŘÍ JAKO VZORNÝ OTEC DÍTĚTE ELEANOR KONRÁDOVÉ...

JAKÁ JE SKUTEČNOST?

LŽE A PODVÁDÍ.

Svědectví třídní učitelky o prospěchu dcery Eleanor a svědectví Zbyňka Třísky, který pečoval o Eleanor Konrádovou v nemoci matky, neboť otec Petr Konrád řádně nepečoval a dítě, když neměl téměř nic na práci, a mělo velké potíže ve škole s prospěchem. 

Soud svědectví, že Petr Konrád nepečuje o dítě, ale usiluje o to, aby bylo odňato z péče matky a matka byla znesoudněna, vůbec nebral v potaz. 

Navíc otec odmítá platit školné už několik let a nepodílí se na zvláštních potřebách dcery, 

která má sadisticky zkřivenou páteř nelegálními frekvenčními plasmovými zbraněmi mafie NWO LUFTHAFFE. Viz níže.

Spolupracoval s mafií na popravě svého dítěte tím, že matce soustavně bránil falešným svědectvím u lékařů, dítě správně ošetřit. Uvědomujeme vás, že ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA JE NATUROŠACHMAT, to je vrcholné léčitelské umění, a byla vyškolena v PANACEJSKÉ MEDICÍNĚ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU a komunikuje s ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA.

Podala na lékaře odmítající ošetřit správně její umírající dítě několik soudních žalob, které soudci smetli ze stolu a vůbec se jimi řádně nezabývali schválně, protože jich bylo mnoho společně s dalšími žalobami. Vysmívali se snaze ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA, která napsala během roku 2019 - 2020 největší počet oprávněných soudních žalob na stát Česká Republika.

Vysmáli se zejména ŽALOBĚ NA SADISTICKOU SEXUALITU, která je téměř dokonalá a budeme ji dopisovat a podávat jako kolektiv. V té době si ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA myslela, že její dítě je sexuálně zneužíváno, ještě nevěděla až do června 2020, že se jedná o psychotronické popravy nelegálními zbraněmi. Je to v podstatě totéž, neboť tyto zbraně byly používány do caducejské osy, kde jsou sexuální orgány uloženy a sufokacemi střevního obsahu vytvářely brutální bolesti "spodku" oběti, která strašlivě trpěla. Lze to s bolestí při sexuálním znásilnění porovnat a má to podobné projevy u oběti, které Kateřina soudu popsala na detail a stejně se jimi nikdo nezabýval. Sexuálně zneužívaná holčička s poraněným střevem, která byla v plínách, nikoho z policie i soudu nezajímala.

Potíže totiž dítěti začaly přesně v době, kdy se otec odstěhoval a holčička u něj začala spát a přicházela domů a plakala, že tam nechce a nemluvila a byla smutná. Přestala se zajímat o svět a nevyprazdňovala se. Potom měla deprese a odmítala chodit do školy. Matka si myslela, že otec s dědem dceru začali zneužívat sexuálně, neboť jí otec vyhrožoval smrtí dítěte a její likvidací.

Níže vidíte náhlé zhoršení prospěchu dítěte a zprávu od jejího učitele a opatrovníka, který pro dítě jezdil do školy a učil se sním v přítomnosti matky. Matka věděla, že dítě přichází v podivné náladě od otce a děda po noci. 

Důkazy, že Petr Konrád znemožňoval ošetření dítěte Eleanor uváděním, že matka je nesoudná a lékaři mu uvěřili a dítě několikrát z pardubické nemocnice propustili bez magnetické rezonance i v plínách. To potvrzuje i matka Ing. Chmelíková, že jsme složitě zařizovali ošetření Eleanor v Hradci Králové, kde jí po asi 4 měsících v plínách, kdy jí protékalo střevo, vyndali operativně koprolit.

Kateřina Elisabeth odmítala převzít dítě do domácí péče a žádala magnetickou rezonanci a Petr Konrád na ni zavolal s lékaři psychiatrický odchyt, čemuž zabránila její matka. Dítě lékaři pardubické nemocnice předali otci, který ji chtěl zavraždit ucpáním střeva. Věděl, že bylo popravena nelegálními zbraněmi tak hrůzostrašně, že to zde nemůžeme popisovat na detail. Prostě sufokovali střevní obsah faulplasmovou infernací a potom ohnuli vojenskými plasmovými generátoryna několikrát páteř do spirály Lenke, což dítě nemělo přežít, ale ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA  a matka ho opakovaně zachraňovali společně s praktickou lékařkou (žel zemřela na rakovinu nedávno) a rehabilitačními lékaři v Košumberku, léčiteli a maséry, kteří ale všichni kromě matky a jejího zázračného zachránce opomíjeli vyprázdnit řádně střevo. Nechtěli na tom spolupracovat. 

To udělala až Hradecká nemocnice. Dítěti zkřivili zločinci páteř do spirály 28 stupňů za pouhé 3 měsíce, máme o tom lékařské zprávy, o čemž Petr Konrád ví moc dobře a musí to přiznat. 

Spolupracoval na popravě svého dítěte. 

Spirála LENKE 28 stupňů nevznikne za tři měsíce spontánně. Není jak by se to provedlo.Jedná se o fyzické zkroucení páteře do spirály i s vnitřnostmi.

Jednalo se o psychotronickou popravu dítěte mafií LUFTHAFFE NWO a víme, kdo to byl. 

Na zkřivení páteře musí být více vojenských generátorů, nejenom jeden. Popravy se zadávaly i psychotronickým katům do psychotronického počítačového systému a zbraně jste nemuseli mít doma.

Dítě mělo matce zemřít první, matka měla trpět a potom být popravována dále i tak, že by ji za smrt dítěte otec obvinil a tvrdil by, že je blázen, že dítě vadně stravovala a kdo ví, co ještě by si vymyslel. Spolupracoval na popravě své exmanželky a svého dítěte.

Petr Konrád je hajzl hajzlů a patří do vězení.

Měl z toho mít finanční prospěch. O zavraždění dítěte, aby matka trpěla, kdyby ho opustila, mluvil dlouhodobě. Vyhrožoval jí smrtí a popravou.

Předkládáme další důkazy, že Petr Konrád lže chronicky a ekonomicky drtí exmanželku obsazením majetku, 

protože odmítl sakrálně rozdělit majetek už před lety a potom tvrdil všude, že to nechce udělat ona. 

Když jí hackeři rozkrádali účty, ničili počítače a mučili ji zločinci jedy a nelegálními psychotronickými zbraněmi a zachraňovala si zoufale život, na účtě neměla peníze a došlo na dluh, který Petr Konrád několikrát splatil, aniž jí o tom řekl. Nevěděla to, protože měla nastavené pravidelné automatické platby. To pak použil u soudu, aby jí odebral soudnost, že prý neplatí společné dluhy. 

Přitom ten, kdo nikdy neplatil, byl on a vydíral ji brutálně sadistickým násilím na její majetek, finance, knowhow, prostředky k záchraně a život její a její dcery.

Svědectví o snaze nevinné ženy rozdělit majetek tím, že v první fázi Petr Konrád uzná jeho soupis, aby se bylo o co opřít, je z roku 2017 září (viz podpis Petra Konráda při převzetí) z jednání na úřadě v Sezemicích, kde Petr Konrád uváděl, že ho exmanželka údajně veřejně pomlouvá a úřad dal za pravdu obžalované ve všem. 

Zde dostal Petr Konrád přesný soupis majetku a financí přesně podle dokladů a soud to zaknihoval, ale Petr Konrád to jenom převzal a dále se vyhýbal rozdělení majetkovému, aby dále mohl parazitovat na své exmanželce a aby měl o ní přehled a mohl ji lépe mučit.

Nejsou zde všechny závazky, neboť si je Kateřina Elisabeth neuvědomila, Petr Konrád totiž dělal účetnictví a různě to kamufloval a také ukradl doklady o nesplacených půjčkách jeho společností jeho manželce v řádu asi 500.000Kč. Jeho společnosti na konci vztahu kupovaly drahé Timewevery, které si Petr Konrád napsal na sebe společně s přístroji za asi 2 miliony korun, a neměly na to, měla je pouze Kateřina z ročního bonusu z MLM. Tyto peníze Petr Konrád ukradl.

Potom měnil částky, neboť si myslel, že exmanželka přišla o všechna data a důkazy o tom jak to s majetkem bylo. Všude uvádí úplně jiné částky. To je také důkaz, že lže a podvádí chronicky.

Některé dluhy neuznává (matce a bratrovi exmanželky) a jiné navyšuje, zejména ty Michalovi Baierovi.

Dále podáváme důkazy, že Peter Konrád se zaměstnával na s.r.o. své manželky za 10.000Kč měsíčně na každé většinou za údajné vedení účetnictví jejího a jejích 4 tehdejších firem. To však jeho manželka zaplatila ještě účetní, ke které pouze nosil doklady. Zaplatila celkem dodatečně neuvěřitelných cca 120.000Kč. Našli jsme jenom dva doklady, ostatní doklady rozkrádal různě průběžně Petr Konrád a ještě jiný zloděj. 

Ničili důkazy, aby Kateřina Elisabeth neměla o co se opřít při stížnostech na policii nebo na soudech.

Zneschopňovali a znemožňovali oběť, aby se nikdy žádného práva nedovolala a trpěla tak postupným ztrácením lidských perspektiv, práv a svobod.

Obludnost činů Petra Konráda je alarmující pro všechny svědky Jehovovy, neboť se dosud hřeje v jejich přízni.

Soudům v této zemi to bylo jedno, i policistům. 

Je třeba změnit veškeré postupy 

a postoje soudců a policistů ke zločinům na obětech.

JINAK PRÁVNÍ BEZPEČNÝ STÁT NELZE V TÉTO ZEMI VYBUDOVAT.

NEGLEKTIVNÍ SOUDCE A POLICISTA JE SPOLUPRACOVNÍK ZLOČINCE.