POVINNÁ INKARNAČNÍ DAŇ

AUMJEHOVA

PRO NIRVÁNSKÝ MÍR A BEZPEČÍ VŠECH VZTAHŮ CELOSVĚTOVĚ

INKARNAČNÍ DAŇ

Za výuku a ochranu od VELEKNĚŽÍ AUMJEHOVA skrze naši výuku jste absolutně povinováni zaplatit ROČNÍ poplatek 1000Kč za osobu v rodině od 10 let. Za rok 2021 platíte pouze 250Kč na osobu. V roce 2022 můžete použít 4 splátky po 250 Kč. Všechny tyto peníze budou použity na sakrální mentální, pocitově-emocionální a fyzické osvícení obyvatel České Republiky a na obnovu jejich národní vlasti. Peníze přerozdělíme mezi vás podle vašich kolektivních i individuálních akutních potřeb a zásluh.

Těší nás, že se s námi vzděláváte.

TENTO POPLATEK JE ZA MÍR A BEZPEČÍ VŠECH VZTAHŮ PRO VŠECHNY

V CELOSVĚTOVÉM NIRVÁNSKÉM RÁJI.

Tato INKARNAČNÍ daň je nakódována v BOŽÍCH MLÝNECH jako absolutní sakrální povinnost každého občana České Republiky, který ji může zaplatit, neb je v uspokojivé ekonomické situaci. 

Do konce roku 2021 činí 1000Kč na osobu, čím dříve ji zaplatíte, tím dříve dostanete telepatický drát na INKARNAČNÍ SOUD LIDSTVA. 

UVÁDĚJTE SVOJE RODNÉ ČÍSLO VE VARIABILNÍM SYMBOLU.

AUM AUMJEHOVA AUM

Erste Premier Bank, Náměstí Republiky 235/36, Plzeň 30100,

číslo účtu: 2616848033/0800.

IBAN: CZ7308000000002616848033, BIC: GIBACZPX.