ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE 

Umakordátum

VOLEBNÍ PROGRAM BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ ČÁST 2

©

Garantovaná inspirace

MATUROŠACHMAT

NÁRODNÍ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ V SAKRÁLNÍCH VĚDECKÝCH ZNALOSTECH SOUČASNOSTI A MINULOSTI LIDSTVA.

ROZUMĚJTE SVÉMU SVĚTU TAK, ŽE SI PŘENASTAVÍTE SVOJE FYZIOLOGICKÉ PROCESY, JEJICHŽ PŘESNOST ZÁVISÍ NA PRAVDĚ PRAVD O NÁS, JSOU ŘÍZENY MENTÁLNĚ MORÁLNĚ, NA PRŮMĚRNÝCH 250 LET DLOUHOVĚKOSTI.

PŘEJTE SI ABSOLUTNÍ GRAMOTNOST NÁRODA ČESKÉHO, KTERÝ BUDE ABSOLUTNĚ HRDÝ A ZAPÍŠE SE DO GUINESSOVY KNIHY REKORDŮ ZA RYCHLOST V ROZŠÍŘENÍ VĚDOMÍ A STANE SE CELÝ VĚŘÍCÍM V NÁS.

SVAROHAUM! TO JE NÁŠ NOVÝ POZDRAV, KTERÝ ZNAMENÁ: JSME ZÁKLADNÍM ROHOVÝM KAMENEM BUDOUCNOSTI LIDSTVA.

CHCEME JEDNOTNOU DAŇ 15% OD VÝDĚLKU 60.000Kč (30.000Kč čistý výdělek službou) + 30.000Kč (čistý výdělek řemeslem). Rušíme vyšší zdanění a zavádíme rekurátní státní účty pro nevyužité finance podnikateli, aby se peníze točily mezi námi a nikde nechyběly.

CHCEME MĚNOVOU REFORMU A DOTISKNOUT PENÍZE

O KTERÉ JSME PŘIŠLI V EU, PSYCHOTRONICKÝMI POKUSY NA NAŠICH OBYVATELÍCH, VNUCENÝCH LÉKOJEDECH, KTERÉ DEVASTOVALY NÁROD A STÁTNÍ KASU, NIČENÍM NAŠICH PODNIKATELSKÝCH NÁPADŮ, VNUCENÍM NEKVALITNÍHO ZBOŽÍ ZE ZÁPADU A TÍM, ŽE JSME BYLI VYKRÁDÁNI NA VODĚ A ENERGIÍCH A NA NELEGÁLNĚ SE ŠÍŘÍCÍCH FAULPLASMOVÝCH ZBRANÍCH A HACKERSKÝMI ÚTOKY PSYCHOTRONICKÝMI ZLOČINCI.

NUTNĚ POTŘEBUJEME ZMĚNIT VÝŠI MZDY A ZKRÁTIT PRACOVNÍ DOBU NA 30 HODIN TÝDNĚ.

V SOUČASNÉ DOBĚ K DATU 7.8. 2021 MÁ HRUBÝ MĚSÍČNÝ VÝDĚLEK MENŠÍ NEŽ 30.000Kč téměř 40% NAŠICH LIDÍ. NEDÁ SE ZA TO VYŽÍT ZDRAVĚ A MÁME PRŮMĚRNĚ 100.000 LIDÍ (1%) NA NESCHOPENCE A TÉMĚŘ 25% LIDÍ JE NA NĚJAKÉ FORMĚ DŮCHODU A MÁME TÉMĚŘ 16% DĚTÍ, 4% NEZAMĚSTNANÝCH. NA NEMOCNÉ, DĚTI A DŮCHODCE. NA 46% NEVYDĚLÁVAJÍCÍCH A POBÍRAJÍCÍCH NĚJAKOU FORMU DÁVEK PRACUJE U NÁS 54% OBYVATEL. TO JE TÉMĚŘ PŮL NA PŮL A TAKTO NEMŮŽEME NIKDY DOSÁHNOUT PROSPERITY A NEJÍT CU GRUNT.

CHCEME ZA SVÉ RÁDCE ABSOLUTNÍ BOHY A VELEKNĚŽÍ LIDSTVA A ABSOLUTNÍ VĚDECKOU RADU LIDSTVA V ETHERU

CHCEME ZNÁT SAKRÁLNÍ VĚDECKÁ FAKTA A KOMUNIKOVAT TELEPATICKY NA ETHET NA NAŠE PŘEDKY, KTEŘÍ ŽIJÍ V ABSOLUTNÍ PRAVDĚ O NÁS.

www.telepatickakomunikace432Hz.cz

ZACHRAŇTE SVOJI NÁRODNÍ ČEŠČŤ

CHCEME MÍT GRAMOTNÝ NÁROD, KTERÝ BUDOU VELEBIT VŠECHNY JAZYKY SVĚTA ZA JEHO VĚDOMOU PROZÍRAVOST A OCHOTU SE SEMKNOUT KOLEM PRAVDY PRAVD.

CHCEME VYSOKOU GRAMOTNOST O TOM KDO JSME A CO TU DĚLÁME A DLOUHOVĚKOST PRŮMĚRNÝCH 250 LET.

CHCEME ABSOLUTNÍ SOBĚSTAČNOST A UŽITEČNOST PRO OSTATNÍ NÁRODY SVĚTA, KTERÉ CTÍME A VÁŽÍME SI JICH, PROTOŽE JIM ROZUMÍME.

ABSOLUTNĚ SPRAVEDLIVÝ DAŇOVÝ SYSTÉM

CHCEME MÍT TAK SPRAVEDLIVÝ DAŇOVÝ SYSTÉM  

A TAK DOKONALÉ HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI FINANCEMI VLÁDOU, ŽE NIKOHO NENAPADNE VŮBEC PODVÁDĚT A VŠICHNI BUDOU PLATIT DANĚ RADOSTNĚ A S ÚCTOU A RESPEKTEM K VLÁDĚ.

CHCEME JEDNOTNÉ DANĚ BEZ OHLEDU NA VÝDĚLEK A STÁTNÍ REKURÁTNÍ ÚČTY, KAM MOHOU VELKOPODNIKATELÉ VKLÁDAT SVÉ NEVYUŽITÉ FINANCE, ABY S NIMI STÁT MOHL ZA JEJICH SOUHLASU HOSPODAŘIT SKRZE ZVOLENÉ SPRÁVCE.

ABY SPOLEČNOST BYLA POVAŽOVÁNA ZA BOHATOU 

A NIKDO NESTRÁDAL, MUSÍ SE NA 10.000.000 OBYVATEL PROTOČIT MĚSÍČNĚ NA VÝPLATÁCH A DŮCHODECH A PŘÍDAVCÍCH PRŮMĚRNÝCH 45.000X VÍCE KORUN ČEŠČŤSKÝCH, PŘIČEMŽ NEJNIŽŠÍ VÝPLATA NESMÍ BÝT NIŽŠÍ NEŽ 30.000Kč čistého měsíčně za 30hodin týdenní práce měsíčně.

VYSLOVENÍM SLOVA ČEŠČŤ SPRÁVNĚ, 

SI ZLEPŠUJETE ZRAK A PŘETÁČÍTE SI KOTULE OČÍ SMĚREM DO NIRVÁNY ABSOLUTNO. ZLEPŠUJETE SI I DUCHOVNÍ I FYZICKÝ ZRAK.

MUSÍME ZVÝŠIT DŮCHODOVÝ VĚK ZLEPŠENÍM FYZICKÉ A PSYCHICKÉ KONDICE OBYVATELSTVA

JAK TOHO DOSÁHNEME?

ZLEPŠENÍM ZDRAVOTNICTVÍ A ZLEPŠENÍM MENTÁLNÍ OSVĚTY OBYVATELSTVA, ÚPRAVOU ZÁKONA O VZTAZÍCH, HRDOU SOBĚSTAČNOSTÍ, VÝRAZNÝM ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, SNÍŽENÍM PRACOVNÍ DOBY A ÚPRAVAMI PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ, ZVÝŠENÍM MEZD, SNÍŽENÍM DANÍ, UMOŽNĚNÍ PODNIKÁNÍ BEZ ZDANĚNÍ DO 60.000KČ ROČNĚ.

CHCEME VELEKNĚŽSKOU VĚDECKOU KRÁLOVSKOU VLÁDU VOLENOU Z ETHERU V TELEPATICKÉ KOMUNIKACI A SVOBODU OD MEDIÁLNÍCH LŽÍ O TOM, CO JE A CO NENÍ SPRÁVNĚ.

NAŠI LIDÉ, ABY BYLI ZDRAVĚJŠÍ A VÝKONNĚJŠÍ, POTŘEBUJÍ ÚLEVY A NE PŘIDÁVAT BŘEMENA.

CHCEME VĚDECKOU PRAVDU POSVĚCENOU Z NEJSVATĚJŠÍ ZE SVATÝCH

CHCEME, ABY SE ZA NÁS VELEKNĚZ DOTAZOVAL ABSOLUTNÍHO BOHA, CO JE A CO NENÍ SPRÁVNĚ A ABY TO BYLO ZAPSÁNO JEDNOU PROVŽDY DO ABSOLUTÍHO BOŽÍHO ZÁKONA.

CHCEME VĚDECKÁ MÉDIA A PRAVDU PRAVD V NICH.

CHCEME MÉDIA, KTERÁ JSOU SPRÁVNĚ USPOŘÁDANÁ PODLE NÁZVU A JEJICH LOGICKÉ FUNKCE.

CHCEME, ABY MÉDIA NIKOHO NEPOŠKOZOVALA A VŠEM POMÁHALA.

CHCEME, ABY DO MÉDIÍ PŘISPÍVALA POUZE MENTÁNÍ A VĚDOMOSTNÍ ELITA NÁRODA POSVĚCENÁ TELEPATICKOU KOMUNIKACÍ NA NAŠE PŘEDKY  A ABSOLUTNÍ VĚDECKOU VLÁDNÍ RADU LIDSTVA.

https://www.globalnireformaumeniamedii.cz/

NECHCEME UŽ ŽÁDNÉ LŽI A CHCEME, ABY SE NAŠE FYZIOLOGICKÉ PROCESY ŘÍDILY PRAVDOU PRAVD Z NEJSVATĚJŠÍ ZE SVATÝCH A MÉDIA TO RESPEKTOVALA. CHCEME VLASTENECKÁ MÉDIA, KTERÁ JSOU EKOLOGICKÁ A CHCEME BIOGRADABILNÍ TISKAŘSKÝ MATERIÁL.

CHCEME, ABY TI, CO VZDĚLÁVAJÍ A INFORMUJÍ NÁROD O NOVINKÁCH A REPORTÁŽNĚ DODRŽOVALI TATO PRAVIDLA:

MIIMÁLNĚ ODPRACOVANÝ POČET LET VE SLUŽBĚ SOBĚSTAČNOSTI NÁRODA NA OBSLUŽNÝCH PRACOVNÍCH POZICÍCH 10 ROKŮ A 10 LET PRÁCE PRO VLAST V ŘÍDÍCÍ ROLI

MINIMÁLNÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ MATURITNÍ  

MANŽELSTVÍ A RODIČOVSTVÍ

CHCEME JEJICH ONLINE PREZENTACE, ZNÁT JEJICH ŽIVOTNÍ ZÁMĚR A ZÁMĚR JEJICH ČLÁNKU NEBO REPORTÁŽE ČI DOKUMENTU MUSÍ BÝT ZLEPŠOVAT A POMÁHAT, NIKOLI KRITIZOVAT A NIČIT POVĚST.

CHCEME ABSOLUTNÍ ZÁKAZ BITÍ DĚTÍ A NADÁVÁNÍ DĚTEM, KONEC SPÍLÁNÍ A KLENÍ.

CHCEME, ABY RODINY PŘIJALY ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, VYUČOVALY SE V NĚM A ABY OBA RODIČE PŘIJALI ODPOVĚDNOST ZA VÝCHOVU DĚTÍ UVĚDOMĚNÍM A VEDENÍM K ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ JEJICH CHYB ČI VADNÉHO JEDNÁNÍ, NIKOLI PONIŽOVÁNÍM A  BITÍM A JAKOUKOLI REPRESÍ.

CHCEME VŠECHNY RODIČE, ABY BYLI VYUČOVÁNI Z KNIHY RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN.

CHCEME, ABY KAŽDÁ ŠKOLA MĚLA SVOJI KNIHOVNU A ČÍTÁRNU.

CHCEME, ABY DĚTI V KAŽDÉM ROČNÍKU DOSTALY SVOJE VLASTNÍ UČEBNICE, KTERÉ SI USCHOVAJÍ JAKO ŽIVOTNÍ POKLAD.
CHCEME ABY JE MĚLY DOMA A VE ŠKOLE MĚLY ŠKOLNÍ UČEBNICE.

VZHLEDEM K MASOVÉMU POŠKOZENÍ ZAD NECHCEME, ABY DĚTI TAHALY TĚŽKÉ TAŠKY. BUDOU SI NOSIT POUZE SEŠITY A PENÁLY A UČEBNICE BUDOU MÍT DOMA A VE ŠKOLE. DOMÁCÍ UČEBNICE JIM ZŮSTANOU A BUDOU SI SCHOVÁVAT I SEŠITY, KTERÉ CHCEME, ABY DĚTI MILOVALY A ABY JE MĚLY KRÁSNÉ A BYLY NA NĚ HRDÉ.

CHCEME UVĚDOMĚLÉ SAKRÁLNÍ VZTAHY

CHCEME, ABY SI LIDÉ UVĚDOMILI, ŽE NA VZÁJEMNÝCH INTERAKCÍCH JSOU ZÁVISLÉ JEJICH ŽIVOTNÍ JEDNOTKY A NEUBLIŽOVALI SI.

CHCEME, ABY SI LIDÉ UVĚDOMILI BUMERANGOVOU ZÁVISLOST A NEEXISTOVALI ZLOČINCI VE VZTAZÍCH. CHCEME, ABY MUŽ BYL PRO SVOJI ŽENU HRDINA A NE ZLOČINEC, KTERÝ JÍ MUČÍ NA DUŠI.

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/jak-nabyvame-a-ztracime-zivotni-jednotky/

CHCEME, ABY VŠECHNY DĚTI MĚLY STEJNÝ NÁROK NA ROZVOJ SVÝCH TALENTŮ 

A PROTO CHCEME, ABY RODIČE MĚLI POVINNOST DĚTI PŘIHLÁSIT DO MINIMÁLNĚ JEDNOHO TALENTOVÉHO KROUŽKU, KTERÝ SI DÍTĚ VYBERE.

CHCEME, ABY SI RODIČE PŘED ZALOŽENÍM RODINY POVINNĚ SPOŘILI KAŽDÝ 20 LET NA DĚTI 1000KČ MĚSÍČNĚ. 

BĚHEM STUDIA I Z POVINNÝCH BRIGÁD VE SLUŽBĚ SOBĚSTAČNOSTI VLASTI V ZEMĚDĚLSTVÍ A CHOVATELSTVÍ A ÚKLIDU VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ.

CHCEME ZAVÉST VLASTENECKOU KNÍŽKU A VLASTENECKÉ BRIGÁDY.

V nejbližších letech budeme budovat soběstačné zemědělství a soběstačné sakrální chovatelství, ve kterém se nemučí zvířata. Budeme výrazně regenerovat krajinu a pracovní prostředí a prostředí v domácnostech.

Tyto obory skýtají mnohé sezónní a brigádní práce, na kterých chceme, aby se podíleli studenti od 15 let a aby se na nich podílel každý minimálně 10 let jako službu vlasti, než založí po 40. roce života rodinu.

Některé práce nebudou výjimečně placené penězi,a le budeou se počítat d VLASTENECKÉ KNÍŽKY odpracované hodiny, za které budem možné si vybírat odměny jako návštěvy státních hradů a zámků, muzeí, návštěvy zábavných parků, které budeme budovat, besedy, filmová a jiná umělecká představení a poznávací zájezdy organizované státem a jiné atrakce.

VYUČUJEME MATRIXOVÁ PRAVIDLA JAKO ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON ZE VŠECH MÉDIÍ, KTERÁ NEJSOU STÁTOKAZNÁ, ALE STÁTOTVORNÁ.

KAŽDÝ OBČAN BUDE SKLÁDAT JEDNOU ROČNĚ ZKOUŠKU Z TĚCHTO PRAVIDEL, KTERÉ BUDEME MUSET ZNÁT. KDYŽ JI NEUDĚLÁ, BUDE POVINNĚ CHODIT DO PLACENÉHO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE, DOKUD SE PRAVIDA NENAUČÍ. JAKO PRVNÍ VYUČUJEME SKRZE SOUTĚŽ https://www.maturosachmat.cz/

CHCEME STÁTNÍ ONLINE REJSTŘÍK OBČANŮ 

A STÁTNÍ SOCIÁLNÍ SÍŤ 

S OVĚŘENOU TOTOŽNOSTÍ OBČANŮ A ZÁKLADNÍMI ÚDAJI O REGISTROVANÝCH OSOBÁCH, ABY SE SNADNO NAVAZOVALY VZTAHY A MEZI LIDMI SE NEPODVÁDĚLO ZDA JE NĚKDO ZADANÝ A JAKÉ MÁ VZDĚLÁNÍ A POVOLÁNÍ.

CHCEME STÁTEM ORGANIZOVANÉ SEZNAMKY.

ZAVÁDÍME STÁTNÍ VÝUKU NÁBOŽENSKÉHO SYNKRETISMU A HISTORIEE LIDSTVA 

Z MÉDIÍ.

CHCEME ZAVÉST KNĚŽSKOU SLUŽBU NA 1000 OBYVATEL JEDEN VYŠKOLENÝ VYSOKOŠKOLSKÝ PÁR MUŽ - ŽENA JAKO UČITELÉ ZÁKONA.

VĚK: NAD 50 LET, 2 DĚTI, VE FUNKČNÍM MANŽELSTVÍ. SPOLUPRACUJÍ S UČITELI, LÉKAŘI, KURÁTORY, POLICISTY A SOUDCI.

CHCEME ABSOLUTNÍ NIRVÁNU S NAŠIMI DOMÁCÍMI MANZLÍČKY.

CHCEME STÁTEM DANÉ PODMÍNKY CHOVU DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ, ABY NEDOCHÁZELO K MUČENÍ ZVÍŘAT V NAŠICH DOMÁCNOSTECH JAKO TO VIDÍTE U AKVÁRIA NA OBRÁZKU. ŽÁDNÝ DOMÁCÍ MAZLÍČEK NESMÍ BÝT NA MALÉM ŽIVOTNÍM PROSTORU, V ÚVAZU NEBO BEZ TOALETY. NESMÍ DOSTÁVAT NEPŘIROZENOU A MONOTÓNNÍ STRAVU A BÝT PESKOVÁN A PŘÍLIŠ OMEZOVÁN NA SVOBODĚ PROJEVU.

www.faunabohemska.cz