Nový Svět

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON

ABSOLUTNÍ MATRIXOVÁ PRAVIDLA  

Po více jak 12000 letech evoluce lidstva na planetě Zemi BOHEMII

vydáváme

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON NENÁSILÍ NA BYTOSTI BOŽÍ

Nejprve ONLINE v českém jazyce, kterým je kódovaný MATRIX REALITY HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU HERMÉS WITLÁV - BODHÍVA NIRVÁNA - MELCHISEDEK AUMLÁV MATRIXOVÁ KAABA UNIVERZA STROMU ŽIVOTA, ve které se nacházíte.

JEDNÁ SE ZÁROVEŇ O ABSOLUTNÍ MATRIXOVÁ PRAVIDLA PRO VEŠKERÉ CELOSVĚTOVÉ LIDSTVO, KTERÝMI SE ŘÍDÍ BOŽÍ MLÝNY L'MURTENET.


©

TENTO WEB BUDE OBSAHOVAT MNOHO ODKAZŮ NA WEBY DALŠÍ.

FORMULACE ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA SE BUDOU UPRAVOVAT TAK DLOUHO, 

AŽ BUDE KOMPLETNÍ JAZYKOVÁ KOREKTURA, 

ALE JIŽ DŘÍVE SE ZÁKONEM SRDCE MŮŽETE ŘÍDIT, 

JSOU JÍM NAKÓDOVÁNY ABSOLUTNÍ BOŽÍ MLÝNY L'MURTENET, 

KTERÁ VÁM ODMĚŘUJÍ ŽIVOT.

Konečná verze ZÁKONA bude vypadat 
podobně jako Bible. 
Budou zde číslované věty, 

odstavce a kapitoly a náměty.

KNIŽNĚ SE BUDE VYDÁVAT PO JEDNOTLIVÝCH NÁMĚTECH, AŽ BUDOU KOMPLETNÍ, A TO BĚHEM NEJBLIŽŠÍCH 10 LETV ZÁKLADU A POTÉ BĚHEM CCA 200 ROKŮ ODE DNEŠKA, MEZITÍM BUDE ZÁKON ONLINE A V ORIGINÁLNÍCH AUTORIZOVANÝCH BROŽURÁCH AUMJEHOVA.

18.7. 2021

Na těchto webových stránkách vás den co den budeme provázet vaším životem tak, abyste se neuhodili a neublížili jste si na vaší srdeční duši a žili jste šťastně, měli jste nirvánské vztahy a byli jste zdraví a dlouhověcí.

Ve fyzickém těle na planetě Zemi BOHEMII máte nárok na průměrných 250 let života v LÁSCE AGAPE, máte svatý nárok každý z vás objevit a uplatnit všechny svoje rodové i osobní talenty, máte nárok na to, abyste našli po 40. roce věku svého absolutního duálního životního partnera, máte nárok na to mít dvě děti a máte nárok na to, aby vás nezasáhl žádný zločin. To vše zaleží na tom, jak rychle a kolik lidí vy sami přesvědčíte, aby dodržovali ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON NENÁSILÍ K VŠEHOBYTÍ.

ABSOLUTNÍ BOŽÍ VLÁDA AUMJEHOVA má pouze jedinou zapisovatelku a tlumočnici ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE, která zapisuje a tvoří webové stránky, kterých pro vás připravujeme kolem 100. 

Je jí KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ.

www.absolutnibozizakon.com/absolutni-bozi-zapisovatelka/

V průběhu času, jak budou webové stránky ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON tvořeny, vás budeme informovat, co si máte nyní nastudovat, abyste se uvedli do pravdy pravd.

Nyní se seznamte s TAJEMSTVÍM NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU publikovaném na webové prezentaci ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKY A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE 

KATEŘINY ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ BODHÍVY NIRVÁNY HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU.

https://www.katerinaelisabethchmelikceska.com/tajemstvi-nejsvatejsiho-gralu/

Web je v procesu plnění od 17.7. 2021.

©