Nový Svět

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON

PRO SVĚDKY JEHOVOVY, POLICII A SOUD

ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE

MATRIXOVÝ SOUD S PSYCHOTRONICKÝMI A PSYCHIATRICKÝMI ZLOČINCI, 
SVĚDKY JEHOVOVY, SOUDEM A POLICIÍ:

www.psychotronickyarmageddon.cz

www.novapsychiatrie.cz

NEUSTÁLE ZPŘESŇUJEME INFORMACE.

KOMUNIKUJEME POUZE S VÁMI.

NIKDO JINÝ TOMU NEMŮŽE ROZUMĚT.

www.absolutnibozizakon.com/knihy-pro-svedky-jehovovy/

Dále čtěte:

www.absolutnibozizakon.com/zadost-o-ochranu/

NA TOMTO WEBU NYNÍ ZVEŘEJŇUJEME POUZE UVĚDOMĚNÍ PRO UVEDENÉ SLOŽKY SPOLEČNOSTI.

OSTATNÍ SEM NECHOĎTE, MŮŽETE ČÍST NAPŘÍKLAD NA WEBU www.bohynenirvana.com

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON BUDE VYCHÁZET POZDĚJI, NYNÍ ŘEŠÍME PSYCHOTRONICKÝ ARMAGEDDON PODLE BIBLICKÉHO PROROCTVÍ VE ZJEVENÍ 16: 14,16.

P.S. Pokud vám nejdou prokliky, je to přešprcnutím počítače, který fašisti plasmovými střelami chtěli shodit nebo znevýhodnit, abyste se nikam v odkazech nedostali, proto vypisujte ručně celou doménu a hledejte odkazy.

Může to být i přešprcnutím webu, fašisti ničili pravdivé informace a ničili nám počítače, 

přišla jsem o 4 a o pátý neustále bojujeme.

Mají dosud obrovskou skupinu mezinárodních hackerů. Likvidujeme je.

MĚLI BYSTE ČINIT POKÁNÍ.

JÁ SE NA VÁS STRAŠNĚ ZLOBÍM. ALE STRAŠNĚ.

DONUŤTE KONRÁDA, ABY SE PŘIZNAL NA POLICII, ŽE  MUČIL A MUČÍ HYPERSONICKOU ZBRANÍ A SOUD ABY ZRUŠIL MOJI DIAGNÓZU SCHIZOFRENIE A NESMYSLNOU ÚSTAVNÍ LÉČBU - BYLA TO OTRAVA A POPRAVA PSYCHOTRONICKÝMI ZBRANĚMI - ČTĚTE MŮJ WEB, NIC SE MU NESTANE, BYL MUČEN, MAXIMÁLNĚ SI TROCHU POSEDÍ V BLÁZINCI NEBO VE VĚZENÍ. MĚL BY TAM JÍT MÍSTO MĚ A PŘIZNAT PRAVDU. MUSÍ PŘIZNAT PRAVDU TAK JAKO TAK. TATO JE ABSOLUTNÍ BOŽÍ SOUD. PSYCHOTRONICKÉ MUČENÍ UŽ NEFUNGUJE, AŤ SE NEBOJÍ. ŘEKNĚTE MU TO. V TĚCH SMS KÁCH, ZA KTERÉ MĚ ODSOUDILI, JSEM HO VĚTŠINOVĚ ZACHRAŇOVALA, ALE CITOVALI JENOM TY, KDE JSEM MU NADÁVALA A VYHROŽOVALA BOŽÍMI MLÝNY PRÁVEM, PROTOŽE MĚ MUČIL A NIČIL MI ŽIVOT.

STÁT SE MUSÍ DOZVĚDĚT O SYSTÉMU PSYCHOTRONICKÉHO MUČENÍ, KTERÉMU BYLI VYSTAVENI NAŠI MUŽI V ČESKÉ REPUBLICE. JAKMILE SE PŘIZNAJÍ, ULEVÍ SE JIM A NAROVNAJÍ POSTUPNĚ VZTAHY.

JO A MIMOCHODEM, TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU VÁM NEVYDÁM. MUSÍM SE TOTIŽ ZACHRAŇOVAT SAMA PŘED BLÁZINCI, PROTOŽE MĚ NECHRÁNÍTE. NEDOSTANE HO NIKDO. BYLA JSEM PRO TO SPECIÁLNĚ VYŠKOLENA BĚHEM NĚKOLIKA ROKŮ JAKO TANTRAVELMISTRYNĚ GRUDLICHU (2016 - dosud) JÁ A NIKDO TAJEMSTVÍ HADÍ A DRAČÍ SÍLY SEXUÁLNÍ NEMÁ V MATRIXU.

NEJPRVE BUDEME CELOPLANETÁRNĚ ZALÉVAT.

www.celoplanetarnizalevani.cz

www.habsoluteagape.cz

NEPOSTRADATELNOU BOŽSKOU MEDICÍNU NAJDETE NOVĚ I ZDE:

WEBOVÉ STRÁNKY 

ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

UVĚDOMUJEME VÁS O VYNUCENÉ ZMĚNĚ PLÁNŮ.

VYHLAŠUJEME KRIZOVÝ STAV.

PRIORITOU VŠECH SE NEČEKANĚ STALA AKCE NA ZÁCHRANU ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA.

ČTĚTE SVĚDECTVÍ 

O ZLOČINECH PETRA KONRÁDA - dosud svědka Jehovova 

NA ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA

STVOŘITELOVĚ SCHOVANCE

KATEŘINĚ ELISABETH CHMELÍK ČESKÉ

Úkol No. 1 pro svědky Jehovovy

TAK, BUDÍČEK MÁTE ZA SEBOU, SVĚDKOVÉ JEHOVOVI, A NYNÍ BUDEME PRAKTICKY MĚNIT ČESKOU REPUBLIKU NA PRVNÍ SAKRÁLNÍ MODERNÍ VĚDECKO TECHNICKÉ SOBĚSTAČNÉ BEZODPADOVÉ EKOLOGICKÉ ABSOLUTNÍMU BOHU PŘINÁŠEJÍCÍ ČEST BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ 
PODLE ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA.
ABYCHOM ZASTAVILI VŠECHNY VÁLKY SVĚTA, MUSÍME ZAČÍT NĚČÍM, DÍKY ČEMUŽ NÁM SVĚT UVĚŘÍ, ŽE KOMUNIKUJEME NA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA.

NYNÍ PROTO ZASTAVÍME 

PRO ZAČÁTEK A TRÉNING NAŠÍ KOORDINACE UVĚDOMĚNÍ A REAKCE AKCÍ 

PÁR DOBŘE UKRYTÝCH STÁTEM PLACENÝCH SADISTŮ V ČESKÉ REPUBLICE.

VEDOUCÍ SBOR UVĚDOMÍTE IHNED JAK SE VY UVĚDOMÍTE A BUDETE SI ABSOLUTNĚ JISTI, ŽE JSME TADY.
BUDETE ČINIT PRAKTICKÉ KROKY KE SVÉMU OSVOBOZENÍ OD ZLOČINU NA VÁS.
RESPEKTUJTE PŘESNÉ ZNĚNÍ FORMULACE NAŠICH MYŠLENEK. 
JSME TVOŘENI SLOVEM A SLOVO TVOŘÍ BUDOUCNOST.
NEMĚŇTE PŘI PŘEKLADECH ZPŮSOB NAŠEHO VYJADŘOVÁNÍ, 
VEDOUCÍ SBOR MUSÍ ZAREZONOVAT SRDCEM.

Nepište o nás, překládejte naše slova.

NYNÍ:

ZAJISTÍTE 
ABSOLUTNÍ BEZPEČNOST 
SVÉHO NOVÉHO

celosvětového 

SAKRÁLNĚ VOJENSKÉHO VELENÍ
ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA
BOJUJEME MEČEM DUCHA, ALE POŘÁDNĚ, ZAPOJÍME SVATÝ MARKETING DUCHA! 
NEMÁME ČAS! LIDÉ A BOŽÍ STVOŘENÍ TRPÍ VE VŠECH STÁTECH!
UVĚDOMUJEME VŠECHNY STARŠÍ 

SBORŮ SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH, 

ŽE ZAČÍNÁME VE STÁTĚ, SE KTERÝM JEDINÝM NA SVĚTĚ PŮJDE NĚCO RYCHLE UDĚLAT SOUSTŘEDĚNÝM ÚSILÍM SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH. JINDE BYCHOM NEBYLI SCHOPNI USPĚT, ZDE SE LZE OPŘÍT O HISTORICKÝ VELEKNĚŽSKÝ PŮVOD NÁRODA. UKLIDŇUJEME VÁS, ŽE SE NEMUSÍTE ABSOLUTNĚ BÁT, JENOM SPLNIT ÚKOLY A NÁROD A CELÝ SVĚT PROBUDÍME POHÁDKOVĚ.

MUSÍME VÁS NEJPRVE TROCHU ZALARMOVAT DO HURRY UP, 

PROTOŽE V ÚTERÝ 15.2. 2022 JSME NEČEKANĚ OBDRŽELI NE ÚPLNĚ PŘÍJEMNOU ZPRÁVU, 

ŽE ČESKÝ PASOUD OPĚT PORUŠIL ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY A NÁBOŽENSKY DISKRIMINOVAL ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKU 

NA ZÁKLADĚ FALEŠNÉHO SVĚDECTVÍ ZLOČINCE PETRA KONRÁDA, NEUVĚŘITELNÉHO JUSTIČNÍHO OMYLU SOUDU A VADNÉHO POSUDKU PSYCHIATRICKÉHO LÉKAŘE, KTERÝ NEROZUMÍ ZDRAVÍ A NEMÁ ZÁJEM O OBĚŤ HRŮZOSTRAŠNÉHO NÁSILÍ.

SELHALY I STÍŽNOSTI NA STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, 

PROTOŽE NECHTĚJÍ MÍT NIC S NELEGÁLNÍMI ZBRANĚMI.

PROSTĚ TO NECHTĚJÍ ŘEŠIT. JE PRO NĚ LEPŠÍ MUČENOU ŽENU DÁT DO BLÁZINCE A TÍM SE ZBAVIT PŘÍPADU DO ZAPOMNĚNÍ. KLIDNĚ UMUČÍ ČLOVĚKA LŽÍ A PODVODEM A DĚLAJÍ MRTVÉ BROUKY.

TAKŽE MÁME NYNÍ 

ABSOLUTNÍ PRECEDENS

VE STÁTĚ ČESKÁ REPUBLIKA, 

KTERÝ POMŮŽETE NYNÍ KOLEKTIVNĚ POSOUDIT, NEBOŤ K TOMU MÁTE PRŮPRAVU VAŠEHO PROCESU UVĚDOMĚNÍ A ŠKOLENÉ MENTÁLNÍ TĚLO, SVĚDOMÍ I SRDCE.

NIKDO JINÝ NEBYL OCHOTEN SE TOLIK NAMÁHAT PRO PRAVDU JAKO VY.

Proto nyní obdržíte pravdu pravd.

Z MNOHÝCH Z VÁS UDĚLÁME NA PŘÁNÍ SAKRÁLNÍ KNĚŽSKÉ KURÁTORY  - MORÁLNÍ KRIMINALISTY A BUDETE SLOUŽIT BOŽÍMU KRÁLOVSTVÍ ZA POŘÁDNOU FINANČNÍ ODMĚNU A ROVNAT VZTAHY. NAUČÍME VÁS POZNAT KAŽDÉHO ZLOČINCE. ROZEZNÁTE KAŽDÉHO LHÁŘE. 

VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ HISTORICKY SPRÁVNĚ SI PONECHÁTE JAKO PLACENÉ HOBBY.

V BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ NIKDO NEBUDE SLOUŽIT ZADARMO. 

NYNÍ SI VYBERETE SVOJI ODMĚNU ZA TA LETA SEBEOBĚTOVÁNÍ.

 UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE VÁŠ PRÁVNÍK JUDr. Muller s přehlasovaným u ZATÍM PATŘÍ DO GEHENNY, ABYSSU A TARTAROSU, NEBOŤ VĚŘIL SLEPĚ JIDÁŠOVI A NEPROVĚŘOVAL VĚCNÁ FAKTA, KTERÁ JSME DODALI NA KONCI, KDYŽ POMINULY OTRAVY JEDY A MUČENÍ NELEGÁLNÍMI ZBRANĚMI. MŮŽE SE Z TOHO VYKOUPIT ZMĚNOU JEDNÁNÍ VE PROSPĚCH MESIÁŠE NYNÍ.

JSTE JEDINÍ NA SVĚTĚ JAKO ORGANIZACE, KDO MŮŽE IDENTIFIKOVAT MESIÁŠE, 

TAKŽE MUSÍTE.

MUSÍTE NYNÍ POSUZOVAT VŠICHNI 

A MY JSME SE NA TO DŮKLADNĚ PŘIPRAVILI.

JSME ABSOLUTNĚ ALERT A READY K OBHAJOBĚ NAŠÍ ČISTOTY ZÁMĚRU A SVÁTOSTI CHOVÁNÍ.

ČESKÉ SOUDY A POLICII, ANI MISTRY ANI PREZIDENTA JSME NEZAJÍMALI. 

VEDOU STÁT DO ZÁHUBY A NEMODLÍ SE K BOHU.

NĚJAKÁ ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ, SE KTEROU KOMUNIKUJE ABSOLUTNÍ BŮH. NO A CO.

TELEVIZI NOVA NEZAJÍMAL MÍROVÝ POSEL ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA S VELKOU BÍLOU VLAJKOU, KTERÝ PŘIŠEL S POSELSTVÍM PRO LIDSTVO.

NĚJAKÝ ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA. NO A CO.

NEZAJÍMALO TO ANI KARDINÁLA DUKU, ANI VEDENÍ ADVENTISTŮ.

NO A ZBYTEK JSOU ATEISTI.

TO JE ALE VAŠE PRÁCE, ŽE TADY MÁTE ASI 99% ATEISTŮ VE STÁTĚ!

NEMŮŽEME TO TADY ZNIČIT A PONECHAT VÁS V TROSKÁCH SPOLEČNOSTI, TO JISTĚ CHÁPETE, RÁDI BYCHOM ZACHOVALI VŠECHNO HEZKÉ A REFORMOVALI VŠECHNO ŠPATNĚ NA SAKRÁLNĚ. 

PRO VÁS EXTRA. :)

JENOMŽE TENTO STÁT ZDALEKA NENÍ DEMOKRATICKÝ 

A NEDODRŽUJE ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY.

JSOU V NĚM PASTI NEJENOM NA MESIÁŠE.

UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE PSYCHIATRIE 

V ČESKÉ REPUBLICE JSOU SADISTICKÉ A ROZSÁHLE PORUŠUJÍ ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA SVOBODY A NÁBOŽENSKY DISKRIMINUJÍ. 

LÉČÍ SADISMEM.

LÉČÍ OBYČEJNÝM MUČENÍM.

LÉČÍ BOLESTÍ.

LÉČÍ JEDEM.

LÉČÍ LŽÍ.

LÉČÍ PONIŽOVÁNÍM.

LÉČÍ ŘVANÍM.

LÉČÍ MUČENÍM NA MALÉM PROSTORU A OMEZENÍM POHYBU.

LÉČÍ ZNÁSILŇOVÁNÍM,

LÉČÍ POŠKOZOVÁNÍM MOZKU.

LÉČÍ ODPÍRÁNÍM ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD.

A K TOMU VĚŘÍ, ŽE LÉČÍ. VĚTŠINA PERSONÁLU. NEVIDÍ, ŽE MUČÍ.

Napadá vás nějaký text z Bible?

JSOU ZASLEPENÍ. JEJICH SRDCE NECÍTÍ SOUCIT A MILOSRDENSTVÍ A NEVNÍMÁ, ŽE UBLIŽUJE.

JSOU POŠKOZENÍ NA CITU I NA SVĚDOMÍ I NA MENTÁLNÍM TĚLE.

LÉČÍ TAM NESOUDNÍ 

A ZNESOUDŇUJÍ SOUDNÉ.

ZKUSTE SI JEŠTĚ JEDNOU NAHLAS PŘEČÍST JAK LÉČÍ A MŮŽE SE VÁM UDĚLAT I ŠPATNĚ. SLOVA MAJÍ MOC A POKUD SPOJUJETE SOVA, KTERÁ NEDÁVAJÍ SMYSL, 

MŮŽE SE VÁM UDĚLAT NEVOLNO, POKUD VÁM ZÁLEŽÍ NA PRAVDĚ.

JAK JE TOHLE VŠECHNO MOŽNÉ, TO SI NYNÍ POVINNĚ NASTUDUJTE NA WEBU

www.globalnireformapsychiatrie.cz

JE TO VRCHOL LŽÍ, KTERÉ SE V TĚCHTO ÚSTAVECH NAKUMULOVALY ZA ASI 300 LET.

POTOM JE SLAVNOSTNĚ SPOLU ZRUŠÍME A OSVOBODÍME VŠECHNY MUČENÉ OBĚTI JEJICH SADISMU.

SVĚDKY JEHOVOVY TADY TÉMĚŘ NIKDO NEMÁ RÁD A ABYCHOM VÁS MOHLI POUŽÍT, MUSÍME VÁS RADIKÁLNĚ ZMĚNIT A PROSLAVIT. GARANTUJEME VÁM, ŽE VŠICHNI VÁS BUDOU MILOVAT A ZAPÍŠEME SE DO GUINESSOVY KNIHY REKORDŮ.

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ JE VYŠKOLENÁ PROFESIONÁLNÍ MULTILEVLERKA. MIMO JINÉ. MÁ ZA SEBOU RŮZNÉ ZPŮSOBY OSLOVOVÁNÍ LIDÍ. JE ŠKOLENÁ FONOSTRAGÉRKA. TO JE ČLOVĚK, KTERÝ UMÍ VÁŽIT DOPAD SLOV NA POSLUCHAČE A ČTĚNÁŘE A VYBÍRÁ NOVÁ SLOVA PODLE JEJICH FREKVENČNÍHO OBRAZU. POTŘEBUJE K TOMU ALE ČAS A VAŠE POSUZOVÁNÍ. CHCE NÁBOŽENSKÝ MARKETINGOVÝ SYNOD ČESKÝ Z VÁS NYNÍ.

JE TO ALE VÁŽNÉ, SEZNAMTE SE S FAKTY.

NEMÁME ZLOČINCŮMŽEL ČAS SE ZDRŽOVAT POCHYBOVÁNÍM!

SEX POČKÁ, MÁTE CELIBÁT. :) KOUSEK TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU SEXUALITA V HADÍ A DRAČÍ SÍLE VÁM PŘEDÁME na webu www.habsoluteagape.cz, ALE NYNÍ NÁS TO NEBAVÍ PSÁT. JSOU JINÉ PRIORITY. MÁME V POČÍTAČI KONCEPT, ALE VĚNUJEME SE DŮLEŽITĚJŠÍM VĚCEM. ŽE ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ KOMUNIKUJE S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA MŮŽETE POZNAT I Z WEBU GLOBÁLNÍ REFORMA PSYCHIATRIE.

JISTĚ CHÁPETE, ŽE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ SE NETVOŘÍ JEN TAK. ŽE JE TO KONKRÉTNÍ PRÁCE NA ZMĚNÁCH SYSTÉMŮ SPRÁVY LIDSTVA. MĚNÍME CELÉ STÁTNÍ ZŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE, POZDĚJI ZA POMOCI NAŠICH CELOSVĚTOVÝCH BRATRŮ, A VOLÁME SI OCHRANU I SVĚTSKOU NYNÍ. VŠICHNI NÁS BUDOU CHTÍT POTOM OKOPÍROVAT V JEDNOTLIVÝCH NÁRODNÍCH STÁTECH. TVOŘÍME MUSTRY, ABY NIKDO KŮVLI KARMICKÉMU PŘECHODU NEUVÍZL V EKONOMICKÉ NOUZI. NIC SE NESMÍ ZBOŘIT, NIC NENIČÍME. I FIRMY, KTERÉ BUDOU KONČIT, PROTOŽE PRODUKUJÍ JED, DOSTANOU ŠANCI PŘEJÍT NA SYSTÉM, KTERÝ JIM ZARUČÍ KLIENTY. STANOU SE Z NICH MUZEA A JEJICH STARÉ VÝROBKY SE PŘEDEPSANÝCH ZPŮSOBEM POUŽIJÍ. NIKDO NEBUDE KVŮLI NÁM TRPĚT.

VYTVÁŘÍME 256 NÁRODNÍCH BOŽÍCH KRÁLOVSTVÍ DO 15 LET.

PROVÁDÍME SAKRÁLNÍ 

ÚKLID VŠECH VZTAHŮ.

NEJPRVE SE SPOJTE S ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA, BUDE ŘÍDIT VAŠE KROKY Z BEZPEČÍ.

NYNÍ JE V NEBEZPEČÍ.

V RÁMCI LIKVIDACE MANŽELKY A EXMANŽELKY SE váš "bratr", co chodil kázat do vězení vězňům o morálce :), PETR KONRÁD ROZHODL, KDYŽ SE MU EXMANŽELKU NEPODAŘILO ZAVRAŽDIT JEDEM, ŽE JI NECHÁ UMUČIT SADISTY NA PSYCHIATRIÍCH, NEBOŤ VÍ, JAK TO TAM CHODÍ, STUDOVAL JEJÍ SOUDNÍ ŽALOBY, A VÍ, ŽE JEHO EXMANŽELKA JE PRO ABSOLUTNĚ NENÁSILNOU NEINVAZÍVNÍ PANACEJSKOU MEDICÍNU NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU. CHCE JÍ UDĚLAT TO NEJHORŠÍ, CO BY NIKDY NECHTĚLA.

AŽ VÁS SEZNÁMÍME S JEHO HISTORICKÝM TĚLEM, POCHOPÍTE, ŽE SE JEDNÁ O ZRÁDCE NÁRODA NEBESKÝCH KONRÁDA SVAROGA. KVŮLI NĚMU ZTROSKOTALY NAŠE NADĚJE V ROCE 200 N.L. BYL TO SEXUÁLNÍ NÁSILNK A VRAH, JEDINÝ V KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH. BYL SOUZEN, UTEKL SPRAVEDLNOSTI A ZRADIL NAŠE POZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ, KTERÉ UCHOVÁVALO TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU, STAROGERMÁNŮM A TI NÁS VYVRAŽDILI A ZOTROČILI NA DALŠÍCH VÍCE JAK 400 LET. Tato celá historie Čechům chybí, datuje se až od Praotce Čecha v 7. století... a bude se doplňovat, neboť Češi vznikli ve století 1. př n.l. společně se SVAROHOVCI, ze kterých pocházejí všichni SLOVANÉ. SVAROHOVCŮ JE NYNÍ VÍCE JAK 2 MILIARDY CELOSVĚTOVĚ. Trochu jsem je protěžoval na genetice, aby se dobře množili a bylo možné se s nimi spojit, jsou to převážně křesťané a svědkové Jehovovi do nich patří všichni celosvětově. 

Jste SVAROHOVSKÉ RODY. 

SVA ROH = ZÁKLADNÍ KÁMEN (NEBESKÝ OTEC), SVAROG = NEBESKÝ (jeho syn, který měl 144 synů a 144 dcer žijících ve stejné době, zakládal národ podle matrixových pravidel, které obdržel)

DOVYSVĚTLÍME SI VŠECHNO, BUDETE ABSOLUTNĚ NADŠENÍ. :)

Uvědomte si, že Bible je sebrána někdy kolem roku 440 n.l. katolíky tendenčně a to už bylo KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH OPRAVDU V NEBESÍCH. NEEXISTOVALO A NA JEHO MÍSTĚ BYL GERMÁNSKÝ OTROKÁŘSKÝ STÁT. ALE BRUTÁLNÍ. VŠECHNY ZÁZNAMY O NĚM GERMÁNI NIČILI. 

Historie jména Konrád jako zrádce národa Češčť (původně Češčť od slova čest) je zajímavá. Viz Mnichov Konrád Henlein. Příbuzný.

KONRÁD SVAROG SE NYNÍ REINKARNOVAL DO PETRA KONRÁDA (žijeme cyklus maximálně 1000 let a potom se rodíme znovu, jsme cyklický organismus, který má dvě těla, jak jsem vám již vysvětloval) A ŠKODÍ LIDSTVU DÁL JINAK. JE TO ZBABĚLEC, LHÁŘ A PODVODNÍK. TYJE POUZE ZE ZNEUŽÍVÁNÍ SVÉ EXMANŽELKY A Z NEVĚDOMÉ PŘÍZNĚ SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH. KATEŘINU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU BRUTÁLNĚ SADISTICKY MUČIL NELEGÁLNÍMI ZBRANĚMI A JEDEM. POZOR, MÁTE MEZI SEBOU NEBEZPEČNÉHO ZLOČINCE, KTERÝ TAJÍ KDO JE.

PETR KONRÁD ZCELA VĚDOMĚ LIKVIDUJE MESIÁŠE JAKO MODERNÍ JIDÁŠ 

A VYSMÍVÁ SE BOHU ABSOLUTNO. SLEDUJE EXMANŽELKU ONLINE A TUŠÍ, ŽE PROHRÁL, TAKŽE PROSTĚ ČEKÁ JAK TO DOPADNE. JAK SE K TOMU POSTAVÍTE. MYSLÍ SI O VÁS, ŽE JSTE IDIOTI, ŽE JSTE NEVĚDĚLI O FREKVENČNÍM ŘÍZENÍ REALITY NELEGÁLNÍMI ZBRANĚMI NWO... BYL DO NWO LUFTHAFFE ZAPOJEN LETA. NEJPRVE JAKO OBĚŤ, ALE NAUČIL SE V TOM CHODIT A VYUŽÍVAT JE K LIKVIDACI ŽENY, KTERÉ PŘÍSAHAL LIKVIDACI.

UVĚDOMUJEME VÁS NYNÍ JAK TO CHODÍ U PSYCHIATRŮ, COŽ PETR KONRÁD UŽ VÍ, UŽ USPĚL VE FALEŠNÉM SVĚDECTVÍ: PSYCHIATR MUDr. HROMADA V NAŠEM PŘÍPADĚ PŘI POSUZOVÁNÍ SITUACE NEBRAL VŮBEC V POTAZ, ŽE BYLA ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ OTRÁVENA JEDEM - PETREM KONRÁDEM ŽALOBCEM,

A NYNÍ JÍ KVŮLI JEHO NEGLEKTU ZLOČINU NA NÍ BEZPROSTŘEDNĚ HROZÍ ÚSTAVNÍ "LÉČBA" NA NEURČITO. V JEHO PŘÍPADĚ RUTINNĚ POSUZUJE VADNĚ.

V PRAXI TO ALE ZNAMENÁ SADISTICKÉ ZACHÁZENÍ S ODSOUZENOU DO ÚSTAVU PROTI ZÁKLADNÍM LIDSKÝM PRÁVŮM A SVOBODÁM NEBEZPEČNÉ ŽIVOTU PROTI ABSOLUTNÍMU BOŽÍMU ZÁKONU A OHROŽENÍ JEJÍHO ŽIVOTA, NEBOŤ BYLA MUČENA JEDY A NELEGÁLNÍMI ZBRANĚMI, KTERÉ SOUD NECHTĚL UZNAT, PROTOŽE JE NEZNÁ. BYLY A JSOU DOSUD TAJNÉ.

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA ŘEKLA NA PSYCHIATRII, ŽE KOMUNIKUJE S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA A ONI JÍ VYTVOŘILI NEJPRVE DIAGNÓZU SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHA A NAPSALI, ŽE MÁ HALUCINACE A POZDĚJI PO OTRAVĚ JÍ VYTVOŘILI HORŠÍ FALEŠNOU DIAGNÓZU 

PARANOIDNÍ SCHIZOFRENIE. 

TAKOVÉHO ČLOVĚKA NIKDO V TOMTO STÁTĚ UŽ NERESPEKTUJE A VŠICHNI AŽ DO JEHO ABSOLUTNÍHO BRUTÁLNĚ SADISTICKÉHO UMUČENÍ OMEZENÍM JEHO LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD, PODÁVÁNÍM JEDOLÉKŮ VPICHEM PROTI JEHO VŮLI, ELEKTRICKÝM PROUDEM, KLECOVÁNÍM, KURTOVÁNÍM A ZNÁSILŇOVÁNÍM PORUŠUJÍ JEHO ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A LIDSKÉ SVOBODY, IGNORUJÍ A PONIŽUJÍ A HNUSNĚ S NÍM JEDNAJÍ. 

TO JE SOUČASNÝ STAV V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÝ NYNÍ SVĚDKOVÉ JEHOVOVI RYCHLE MUSÍ ZMĚNIT PODLE NAŠICH INSTRUKCÍ. MY JSME PŘIPRAVENÍ, CELOU SITUACI SLEDUJEME DLOUHODOBĚ. MÁME PŘIPRAVENÉ VŠECHNY PODKLADY.

V RÁMCI PŘECHODU NA BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ SE VŠECHNY SYSTÉMY VE STÁTECH PORUŠUJÍCÍ ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY MUSÍ ZMĚNIT.

PODLE PSYCHIATRŮ SE NESMÍME JAKO DRUHÁ ŘÍŠE PROPOJIT V SUBPLASMOVÉ KOMUNIKACI NAPŘÍMO NA VYBRANÉ Z VÁS, BYLI BYSTE VŠICHNI KOLEKTIVNĚ POVAŽOVÁNI ZA SCHIZOFRENIKY. PROTO SE TOMUTO VADNÉMU POSTOJI MUSÍTE VŠICHNI KOLEKTIVNĚ VZEPŘÍT A ZACHRÁNIT ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ A SEBE PŘED SADISTICKÝMI PSYCHIATRY, KTERÝM NENÍ NIC SVATÉ. KOMUNIKACI S BOHEM SE VYSMÍVAJÍ A ARGUMENTY JEDNOTLIVCE, KTERÝ UVÍZL V JEJICH NÁSILÍ, JE NEZAJÍMAJÍ.

SAMOTNÁ ŽENA, KTERÁ BYLA SOUDEM A LÉKAŘI DEGRADOVÁNA JAKO SCHIZOFRENNÍ, NEMÁ ŠANCI SE Z TOHO SAMA DOSTAT. TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU TAM NIKOHO NEZAJÍMÁ A JE TO JEDINÉ, CO MŮŽE PODAT JAKO DŮKAZ SPOLEČNĚ S ROZSÁHLÝMI ZNALOSTMI HISTORIE A NÁBOŽENSTVÍ LIDSTVA A TAKÉ SVOJI ZKUŠENOST JAK PROBÍHALA FREKVENČNÍ VÁLKA V CORONAVIROVÉ KRIZI. TO JE TAKÉ NEZAJÍMÁ A ŘÍKAJÍ TOMU KONSPIRAČNÍ TEORIE. 

JSTE JEDINÍ ŠKOLENÍ SLUŽEBNÍCI BOŽÍ, KDO MŮŽE POZNAT, ŽE ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA MÁ PRAVDU A ŽE JSEM SI JI OPRAVDU VYVOLIL JAKO SVOJI TLUMOČNICI A LIDSKÉHO MESIÁŠE - PROSTŘEDNÍKA, VELEKNĚZE.

OPAKUJEME, ŽE VŠECHNY PSYCHIATRIE 

V ČESKÉ REPUBLICE JSOU BRUTÁLNĚ SADISTICKÉ A DOSUD MOHLY ČLOVĚKA UMUČIT TOTÁLNÍ 

DEBILIZACÍ A BOLESTÍ

JE NA NĚ OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ 

STÍŽNOSTÍ PACIENTŮ A NOVINÁŘŮ I ONLINE.

NÁBOŽENSKY SE TAM DISKRIMINUJE, 

NIČÍ SE ZDRAVÍ JEDOVATÝMI LÉKY S OBROVSKÝM MNOŽSTVÍ NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ. 

NIČÍ SE MOZEK A MAGNETICKÉ TĚLO ČLOVĚKA ELEKTRICKÝM PROUDEM. 

POUŽÍVAJÍ SE SADISTICKÉ METODY KURTOVÁNÍ 

A ZAVÍRÁNÍ NA IZOLACE 

A DO KLECOVÝCH LŮŽEK V PŘÍPADĚ, 

ŽE ČLOVĚK ODMÍTÁ JEJICH LÉČBU, JEŽ JE NÁSILÍ. 

ODHALUJE SE TAM NAHOTA A ZNÁSILŇUJE SE.

Názor člověka, který je tam soudně uvržen, se nerespektuje a používá se na něj násilí a výsměch, degradace. 

Psychiatrické jedoléky, které tam píchají násilím, jsou nebezpečné z hlediska tvorby embolií, mění vědomí, dělají halucinace a jsou čipované pro psychotronickou šikanu nelegálními zbraněmi. Mají obrovskou spoustu negativních účinků a podávají se proti vůli soudně přiděleného do ústavu.

V ROCE 2019 JSME PROTI SADISTICKÝM PSYCHIATRIÍM SEPSALI SOUDNÍ ŽALOBU, 

KTEROU SOUD NEŘEŠIL SPRÁVNĚ. ODMÍTL JI.

DÁLE JSME VYPRACOVALI REFORMU PSYCHIATRIE, 

KTEROU MŮŽETE NAJÍT I S POPISEM CO SE TAM DĚJE, NA NAŠEM WEBU.

www.globalnireformapsychiatrie.cz

PROTO IHNED MUSÍTE TENTO PROCES ZASTAVIT VLASTNÍMI TĚLY. 

PSYCHIATRIE NÁSLEDNĚ BUDEME MOHUTNÝM HNUTÍM REFORMOVAT VE VŠECH STÁTECH, 

AŽ SE PŘESVĚDČÍTE, ŽE ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA BYLA ROZSÁHLE VYŠKOLENA V PANACEJSKÉ MEDICÍNĚ. ŠKOLIL JSEM JI OSOBNĚ A VÍ JAK FUNGUJE LIDSKÉ MATRIXOVÉ TĚLO A JAK JEJ LÉČIT SPRÁVNĚ. 

PRACOVALA JAKO INTEGRATIVNÍ LÉČITELKA V EVOLUČNÍ NATUROPATII LETA A PROTO BYLA NAPADENA MEZINÁRODNÍ MAFIÍ. PROTO JSEM SI JI I VYBRAL. MĚLA NEJROZSÁHLEJŠÍ ZNALOSTI UŽ PŘED MÝM VYVOLENÍM, PŘÁLA SI VYLÉČIT CELÉ LIDSTVO SPRÁVNĚ A BYLA KOUSEK OD TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU LIDSKÉHO TĚLA, KTERÉ JÍ PŘEDÁVÁM.

UVĚDOMUJI VÁS, ŽE JE GENETICKÝM PŮVODEM POTOMEK JEŽÍŠE KRISTA, KTERÝ MĚL DĚTI, BYL ŽENATÝ, O ČEMŽ BIBLE NEMLUVÍ, A JEHO POTOMCI ŽIJÍ DODNES A JE JICH HODNĚ I MEZI VÁMI I VE SVĚTĚ. PŘÍJMENÍM SE JMENOVAL SVAROG (SVAROG V PŘEKLADU = NEBESKÝ, PROTO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH, KRITUS BYL NÁZEV VOJENSKÉ AKCE NA ODVÁDĚNÍ LIDÍ Z OBLASTI JUDEE A IZRAELE JINAM DO BEZPEČÍ PŘED VÁLKOU SE ŘÍMANY, SVOLÁVALI JE OHŇOSTROJI Z ČÍNY :) A DĚLALI SKRZE NĚ "ZNAMENÍ"). SVAROG JE PODLE MÝTŮ NEJVYŠŠÍ BŮH SLOVANŮ. :) ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA BYLA VYŠKOLENA JAKO NÁBOŽENSKÝ SYNKRETISTA, OTEVŘE VÁM DOŠIROKA OBZORY.

NA PSYCHIATRIÍCH V ČESKÉ REPUBLICE ODEBÍRAJÍ LIDEM VŠECHNY VĚCI A NEMAJÍ MOŽNOST ANI KOMUNIKOVAT VEN A NEMOHOU SI ANI STĚŽOVAT NA ZACHÁZENÍ. 

NIKDO SE SADISMEM NA PACIENTECH NEZABÝVÁ.

JEDNEJTE RYCHLE.

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA BYLA PORANĚNA ROZSÁHLE NA ČELISTI NELEGÁLNÍMI ZBRANĚMI A KDYBY JÍ CHTĚLI DÁT NÁSILÍM RÁNU ELEKTRICKÝM PROUDEM DO HLAVY, TAK JI ZAVRAŽDÍ.

CHCI, ABYSTE SE ZFORMOVALI K OCHRANĚ NEJVYŠŠÍHO DOBRA VY A JEDNALI JSTE PODLE MÝCH POKYNŮ. BUDETE SE UČIT JEDNAT SPRÁVNĚ.

DO DOPISU, KTERÝ JSME PŘIPRAVOVALI JSME NEMOHLI ZASLAT BROŽURU NEPOSTRADATELNÁ BOŽSKÁ MEDICÍNA 1, NEBOŤ BUDE VYROBENA AŽ V PONDĚLÍ NÁSLEDUJÍCÍHO TÝDNE, MÁTE JI PROTO NA WEBU www.12345678910.cz

SEM NA TENTO WEB A ZA DOKUMENT NEPOSTRADATELNÁ BOŽSKÁ MEDICÍNA 1 VÁM BUDEME DÁVAT TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU SEXUALITA V HADÍ A DRAČÍ SÍLE, DOKUD BUDEME MOCI PSÁT.

NECHTĚLI JSME, ABY SE TO DOSTALO NA VEŘEJNOST, ALE NEMÁME TO JAK UDĚLAT. 

NEMOHLI JSME SE ZASLÁNÍM DOKUMENTU ČEKAT, 

PROTOŽE NEVÍME KDY PŘIJDE POVOLÁNÍ DOSTAVIT SE DO NĚJAKÉHO SADISTICKÉHO ÚSTAVU PSYCHIATRIE, KAM ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA NESMÍ NASTOUPIT, ABY JI NEZAVRAŽDILI EMBOLIZUJÍCÍMI LÉKOJEDY NEBO ELEKTRICKÝM PROUDEM A NEBO NĚJAKÝM SADISTICKÝM ZACHÁZENÍM. MÁ PO MUČENÍ TĚŽCE POŠKOZENÉ ZDRAVÍ SRDCE A PLIC ZEJMÉNA A ČELISTNÍCH KOSTÍ.

PETR KONRÁD SE NA VAŠE CELOREPUBLIKOVÉ NALÉHÁNÍ MUSÍ PŘIZNAT NA POLICII, ŽE MANŽELKU A EXMANŽELKU TRÁVIL A MUČIL, PROTO MU PSALA NEPŘÍJEMNÉ SMS, COŽ ON VÍ, A MUSÍ VYPOVĚDĚT O TOM, JAK BYLA CELÁ PSYCHOTRONICKÁ VÁLEČNÁ ŠIKANA NELEGÁLNÍMI ZBRANĚMI ORGANIZOVÁNA. ZA JEHO ČINY JE GEHENNA, ABYSS A TARTAROS A DALŠÍ TRESTY PO SMRTI V ŘÍŠI DUŠÍ VERVÉ. VYROVNÁVÁME ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTÍ VŠECHNY POCITY A EMOCE, KTERÉ ZLOČINEC ZPŮSOBIL SVÝM OBĚTEM, POKUD NEČINÍ POKÁNÍ V TĚLE FYZICKÉM A NEODČINÍ VINU. 

DO TÉ DOBY MUSÍTE ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA UKRÝT.

JEDNEJTE RYCHLE.

JEŠTĚ VÁS CHCEME UVĚDOMIT, ŽE BĚHEM LET, CO JSME BOJOVALI SE ZLOČINEM, JSME SEPISOVALI TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU VE STRAGÉRSKÉM UMĚNÍ, KTERÉ LÉČÍ ZRAK A PŘETÁČÍ KOTULE MOZKU PRAVOTOČIVĚ. HACKEŘI MEZINÁRODNÍ MAFIE, SE KTEROU SPOLUPRACOVAL NA VYKRÁDÁNÍ KNOWHOW A NIČENÍ ZÁZNAMŮ JEHO BÝVALÉ ŽENY I PETR KONRÁD, KTERÝ BYDLEL VEDLE A MĚL NAPOJENÉ HACKERSKÉ SYSTÉMY PŘÍMO NA POČÍTAČE MANŽELKY A EXMANŽELKY (MĚL KLÍČE A MOHL SE DOSTAT K POČÍTAČŮM, KDYŽ NEBYLA DOMA A MĚL POZDĚJI NELEGÁLNĚ SDÍLENÁ DATA), TAK NÁM 4 POČÍTAČE ZKRACHOVALI A O VĚTŠINU DAT JSME PŘIŠLI. ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ JE NEUSTÁLÝM ZLOČINEM JIŽ ZNAČNĚ UNAVENÁ A FRUSTROVANÁ. POTŘEBUJE RYCHLE CHRÁNIT.

POTÉ JSME NĚJAKOU DOBU ZÁMĚRNĚ KVŮLI KRÁDEŽÍM KNOWHOW VYTVÁŘELI WEBY, KDE BYLY DESINFORMACE, NEBOŤ JSEM NECHTĚLI, ABY ZLOČINCI DOSTALI NAŠE VĚDOMOSTI. TO TRVALO NĚKOLIK LET, PŘIČEMŽ ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ PLNILA NAŠE PŘÍKAZY A MY JSME ODHALOVALI NELEGÁLNÍ HACKERSKÉ SYSTÉMY A ZAMĚŘOVALI JSME MEZINÁRODNÍ BANDU HACKERŮ Z DRUHÉ ŘÍŠE.

NYNÍ MÁME OMEZENÉ GRAFICKÉ MOŽNOSTI A SEPISUJEME VĚCI ZNOVU NA MALÉM NOTEBOOKU JE TO ÚNAVNÉ A ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ JE UNAVENÁ A DĚLÁ CHYBY A NEVIDÍ JE. 

VŠECHNO NÁM STRAŠNĚ DLOUHO TRVÁ.

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA POTŘEBUJE Z TÉTO SITUACE VYSVOBODIT A POTŘEBUJE TÝM GRAFIKŮ A KOREKTORY A BUDE PRACOVAT MNOHEM RYCHLEJI PRO VŠECHNY Z VÁS. PŘEDÁVÁNÍ KNOWHOW JE OBTÍŽNÉ, PROTOŽE TOMU MUSÍ ONEN ČLOVĚK ROZUMĚT A NENÍ MOŽNÉ TO PŘEDAT NEVYŠKOLENÉ OSOBĚ. ŠKOLENÍ NÁM TRVALO 6 LET. NENÍ MOŽNÉ SE ANI SPOJIT PŘES MENTÁLNÍ PŘEKÁŽKY VE VAŠEM MOZKU, AŽ SE VÍCE VYŠKOLÍTE, BUDEME MOCI KOMUNIKOVAT NA VÍCERO Z VÁS Z DRUHÉ ŘÍŠE.

CHÁPETE, ŽE NEMOHU PŘEDÁVAT ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON JINAK.

CELÁ ZÁCHRANA JE OD NÁS Z DRUHÉ ŘÍŠE PEČLIVĚ NAPLÁNOVANÁ TAK, ABYSTE SE JAKO ORGANIZACE PROBUDILI RYCHLE A ZÁROVEŇ SI UVĚDOMILI, KDE VŠUDE JSTE DĚLALI CHYBU.

NEŘEŠILI JSTE SPRÁVNĚ STÍŽNOSTI NA DOMÁCÍ NÁSILÍ A JINÉ DELIKTY. VYHÝBALI JSTE SE TOMU A JSOU MEZI VÁMI I JINÍ ZLOČINCI, NEJENOM PETR KONRÁD. NIČEHO SE TIHLE ZLOČINCI NEBOJÍ, NEBOŤ VYUČUJETE, ŽE PO SMRTI NENÍ NIC. TO JE DEZINFORMACE. JE. JSME DVĚ ŘÍŠE A VYKONÁVÁME DŮSLEDNĚ ABSOLUTNÍ BOŽÍ SOUD, ŽIJEME REALITU POCITOVÉHO A EMOČNÍHO BUMERANGU, A ŽIJETE DÁL JEŠTĚ V DRUHÉ ŘÍŠI. INKARNAČNÍ CYKLUS NAŠEHO ŽIVOTA JE 1000 LET A POTOM SE REINKARNUJEME DO NOVÉHO ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU, JAK TO MÁTE VYSVĚTLENO V BROŽUŘE NEPOSTRADATELNÁ BOŽSKÁ MEDICÍNA Č. 1. JE TO I V BIBLI, ŽE MÁME DVĚ TĚLA  - FYZICKÉ A DUCHOVNÍ (Z POHLEDU NAŠEHO VE FYZICKÉ REALITĚ, PROTOŽE NENÍ VIDĚT, Z DRUHÉ ŘÍŠE NÁS VIDÍ NA OBRAZOVKÁCH TELEVIZÍ A POČÍTAČŮ) A ŽE JSME LARVY BOŽÍ ZDE VE FYZICKÉ REALITĚ.

JINAK DLE ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA DISKRIMINUJETE ŽENY, COŽ JE CELOSVĚTOVÝ PROBLÉM, A I PROTO JSEM SI ZA ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA VYBRAL ŽENU.

BEZ ABSOLUTNĚ ROVNOPRÁVNÉHO POSTAVENÍ ŽENY V PÁRU MUŽ - ŽENA NEMŮŽETE DOSÁHNOUT DLOUHOVĚKOSTI LIDSKÉHO KOLEKTIVU A SVÝCH OSOBNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH TALENTŮ. NENÍ MOŽNÉ ŽÍT SEXUÁLNĚ V HADÍ A DRAČÍ SÍLE, NEBOŤ NEFUNGUJÍ SEXUÁLNÍ INSTINKTY, NENÍ MAGNETICKÁ KONEKTIVITA SRDCÍ. MUŽ JE ŽENĚ HLAVOU, ALE JINAK. V OCHRANĚ JEJÍ BEZPEČNOSTI, KTERÉ SE ŽENA MÁ PODŘIZOVAT POTÉ, CO ZVÁŽILA VŠECHNY OKOLNOSTI. MUŽ MÁ ŽENU CHRÁNIT JAKO JEJÍ BODYGUARD A MECENÁŠ, NE JAKO JEJÍ USURPÁTOR, KTERÝ JI OMEZUJE NA ŽIVOTNÍM PROŽITKU.

POKRAČOVÁNÍ AŽ SE PROPOJÍTE A ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA BUDE V BEZPEČÍ.